Skrzynka intencji - księga gości

Skrzynka intencji :-: dodaj wpisStrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289

[ poprzednia strona | następna strona ]
 
 
Wpis nr 1779:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-19 12:19:55
Jezu, Ty wraz z Maryją i Józefem stanowiłeś rodzinę, ukazuj mi ciągle nowe sposoby, jak ochraniać i pocieszać moich najbliższych, pozwól, żeby codziennie moje uczynki dawały im dowody mojej miłości, bez wyrażania jej słowami, przypominaj mi jednak o częstym potwierdzaniu słowami tej miłości, nie pozwól nigdy, żebym rozstawała się w gniewie Z kimkolwiek z moich bliskich, dopomóż mi zawsze zawrócić, żeby przebaczyć i uzyskać przebaczenie.Amen.
 
 
Wpis nr 1778:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 12:18:30
Panie Jezu,spraw byśmy nigdy nie utracili szansy zauważania i doceniania tego,co piękne i dobre w naszych bliskich,w nas,w świecie otaczającym i w życiu.Amen.
 
 
Wpis nr 1777:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 12:18:06
O OPAMIĘTANIE,PRZEMIANĘ SERCA,NAWRÓCENIE I SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻĄ DLA FAŁSZYWIE POBOŻNYCH,JEŚLI TO JEST ZGODNE Z WOLĄ BOŻĄ.
 
 
Wpis nr 1776:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 11:18:59
O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Miara naszej argumentacji jest zbyt krótka, aby zmierzyć głębię Bożej sprawiedliwości. Rz 11,33. Jakże niezbadane są Jego wyroki! Jesteśmy powołani aby uwielbić sprawiedliwe Boże działanie właśnie wtedy, gdy nie widzimy lub nie rozumiemy przyczyn, które za tym działaniem stały.
 
 
Wpis nr 1775:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 11:18:49
Ps 58,2. Zaprawdę, jest nagroda dla sprawiedliwych. Święci nie służą Bogu bez nagrody, On wynagrodzi im modlitwy i łzy. Oni przegrali świat dla Niego, nie są jednak zapomniani. Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Hbr 6,10. On daje nagrodę, nie dlatego, że na nią zasłużyliśmy, ale dlatego, że obiecał.ALLELUJA.
 
 
Wpis nr 1774:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 11:18:49
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy (tj. wyznajemy i porzucamy), on odpuści nam grzechy. 1 Jana 1,9. Bóg okazuje tu nie tylko miłosierdzie, ale i sprawiedliwość. Dlaczego? Ponieważ obiecał wybaczyć skruszonym. Prz 28,13. Jeśli twoje serce zostało złamane z powodu grzechu i złamane dla władzy grzechu, możesz powoływać się nie tylko na Boże miłosierdzie, lecz również na Bożą sprawiedliwość – aby grzech przebaczył. Powołaj się na Jego obietnicę, a On nie zaprze się siebie samego.
 
 
Wpis nr 1773:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 11:18:43
Bóg będzie sądził w sprawiedliwości. Dz 17,31. Czyż sędzia całej ziemi mógłby postąpić niesprawiedliwie? Rdz 18,25. Przewrotni nie będą dostawać po kropli kary ale dostaną do wypicia morze gniewu Bożego. W tym dniu, wszystkie usta zostaną zamknięte a sprawiedliwość Boża w pełni wykazana, tak że nikt nie będzie pamiętał nawet jednego z szyderstw i obelg wypowiedzianych przeciw Bogu przez niesprawiedliwych ludzi.
 
 
Wpis nr 1772:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 11:18:39
Teraz rzeczywistość jest zniekształcona, grzech się panoszy, święci są krzywdzeni – zamiast sprawiedliwości otrzymują gorycz piołunu. Ale dzień nadchodzi, kiedy Bóg przywróci właściwy porządek rzeczy, każdemu człowiekowi odda sprawiedliwość, ukoronuje sprawiedliwych i potępi grzeszników. Bóg ustanowił dzień, . Dz 17,31. Jeśli Bóg jest sprawiedliwy, wywrze pomstę. On dał ludzkości prawa według których mają żyć, a oni je złamali. Nastąpi dzień egzekucji na występnych.
 
 
Wpis nr 1771:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 11:18:17
Jeśli masz coś z Boga w sobie, będziesz jak On. W każdym niesprawiedliwym czynie zaprzeczasz, że jesteś chrześcijaninem, plujesz na chwałę twojego wyznania wiary, w dniu sądu poganie powstaną i złożą świadectwo przeciw tobie. Słońce prędzej zmieni swój tor na niebie niż Bóg odwróci się od czynienia sprawiedliwości – również wobec ciebie.
 
 
Wpis nr 1770:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 11:18:15
Bóg jest sprawiedliwy w karaniu występnych. Nigdy nie ukarałby ich bez przedstawienia niezbitych dowodów winy. Dowodem głównym będzie człowiecze sumienie, które jest świadkiem przeciwko człowiekowi! Bóg nie oskarży grzesznika niczym więcej, niż dowodem jego sumienia, które pod przysięgą zaświadczy o winie grzesznika.
 
 
Wpis nr 1769:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 11:18:13
Oto prawdziwe słowa Św. Augustyna: Judicia Dei possum Occulta esse, non injusta; [Boże drogi sprawiedliwości czasami są tajemnicze, ale nigdy nie są bezpodstawne.] Pan nigdy nie dotyka cierpieniem swego ludu bez przyczyny, bo Jahwe nie może być niesprawiedliwy. Jest w pobożnym dobro, które atakują ludzie źli. Jest w pobożnym zło, które atakuje Bóg.
 
 
Wpis nr 1768:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-18 11:18:07
PANIE JEZU TY SPRAWIASZ,ŻE MIŁOŚĆ ZAWSZE ZWYCIĘŻA,SPRAW BY ZAWSZE ZWYCIĘŻAŁA W NASZYCH SERCACH.AMEN.
 
 
Wpis nr 1767:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-17 16:17:56
Zakładam, uznaję, że nie rozumiem Jezusa. To odczuwam. Dwie rzeczywistości czerpię z tego słowa: ból i posłuszeństwo. Zgoda na szukanie Jezusa nierozdzielnie łączy się z bólem. Przebywanie z Nim, z posłuszeństwem. Kochamy Go w bólu i posłuszeństwie, jak Maryja i Józef.
 
 
Wpis nr 1766:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-17 16:17:39
W intencji córki Joanny proszę o przemianę serca,o przemycie oczu,o dar pokoju.Amen.
 
 
Wpis nr 1765:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-17 16:17:25
Kochany Jezu,w intencji wspólnoty Eucharystycznej proszę o dar pokoju,proszę o ochronę przed złem aby ustały wszelkie przejawy wrogości i nienawiści wobec mojej osoby.Z pokorą i ufnością zawierzam Ci osoby zniewolone wpływem zła,szczególnie kobietę Tobie wiadomą,której stałam się dzisiaj obiektem ataku,spraw proszę Panie Jezu by jej nieczystość nie splamiła mojej duszy.Któż jak Bóg!
 
 
Wpis nr 1764:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-17 16:17:14
Wzruszające są słowa Maryi: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś?”. Nie wyrzut, lecz pytanie. Nie oskarżenie, lecz dzielenie się tym, czym żyli przez ostatnie trzy dni – „bólem serca”. Tenże ból otwiera na przyjęcie prawdy, że chodzi o Ojca, zawsze Ojciec. „Nie zrozumieli tego. Nowa przyczyna bólu. Syn bliski, a równocześnie daleki przez to, co mówi. Nie rozumieć, to nie być blisko, nie odnajdywać się w tym, czym żyje Jezus, jak myśli, jak rozumie.
 
 
Wpis nr 1763:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-13 11:13:46
Panie mój,daj mi proszę łaskę zrozumienia Twojej woli.Amen.
 
 
Wpis nr 1762:
Imię: Maria
E-mail:
Strona:
IP: 87.206.209.55
Data: 2012-06-11 18:11:49
proszę o bożą pomoc w trudnej sprawie
 
 
Wpis nr 1761:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 14:11:50
Kochnay Jezu,zawierzam bliskie osoby Miłosierdziu Bożemu,Tylko Ty wiesz co jest dobre dla mnie i moich najbliższych,daj nam proszę łaskę mocnej i żywej wiary,daj nam pragnąć jedynie Ciebie,daj nam umocnienie w przeciwnościach,nadzieję w trudnościach,siłę i odwagę do walki o zwycięstwo nad słabościami,miłość czystą,ufną,pokorną i cierpliwą.Amen.
 
 
Wpis nr 1760:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:42
Zbawicielu i Panie wszystkich ludzi, sprawco wszelkiej wolności i odkupienia, nadziejo tych, których wybawiła Twoja wszechmocna ręka! Ty zniszczyłeś grzech; przez swojego jedynego Syna zniszczyłeś dzieła Szatana, udaremniając jego podstępy, uwolniłeś więźniów jego. Wszelki zamysł diabelski, o Panie, wszelka moc szatańska, jakakolwiek zasadzka nieprzyjacielska, każda rana i męczarnia, Ból, cios, bodziec i cień zła niech się lękają Twojego imienia, którego wzywamy, oraz imienia Twojego jedynego Syna; niech odejdą od duszy i ciała Twoich sług, aby się święciło imię Tego, który za nas był ukrzyżowany i zmartwychwstał, wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i słabości, Jezus Chrystus, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych.Amen. Bądź błogosławiony, o Panie; naucz mnie Twoich przykazań. Panie, byłeś naszą ucieczką w każdy czas. Rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem. Naucz mnie wypełniać Twoją wolę, ponieważ Ty jesteś moim Bogiem i w Tobie jest źródło życia: w Twej światłości oglądamy światłość. Zachowaj swoją łaskawość dla tych, którzy Cię wyznają
 
 
Wpis nr 1759:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:41
Żaden dzień się nie powtórzy, Nie ma dwóch podobnych nocy, Dwóch tych samych pocałunków, Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
 
 
Wpis nr 1758:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:36
Kiedy stajemy się braćmi Jezusa, rozumiemy to, co On mówi. Bratem jest ten, dla którego pełnienie woli Ojca jest równie ważne, a nawet najważniejsze, jak dla Chrystusa. W braterstwie nie ma miejsca na sądzenie, lecz szuka się płaszczyzny spotkania we wspólnym myśleniu i odczuwaniu. W braterstwie nie ma mądrych i głupich, przygotowanych i niedouczonych, lecz "jesteśmy kimś jednym w Chrystusie". Braćmi stajemy się przez życie słowem Pana. Nawet jeśli Go nie rozumiemy, jesteśmy blisko, aby Go słuchać i "nosić w sercu" słowa usłyszane. Cierpliwe czekanie i pokorne słuchanie, pragnienie wypełnienia tego, co Bogu miłe prowadzi w konsekwencji do usłyszenia Jego woli.
 
 
Wpis nr 1757:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:35
Jezus nie wyszedł do swojej rodziny. Wiedział zapewne, że będą chcieli Go skłonić do zmiany postępowania. Swoim zachowaniem mógł zaszkodzić nie tylko sobie, ale też wpłynąć na reputację krewnych. Nie chcieli być postrzegani przez pryzmat Osoby, która przeciwstawia się uświęconym zwyczajom i przyjętej tradycji. Jezus wskazuje równocześnie, że rodzinę stanowią ludzie nie tylko powiązani więzami krwi, lecz ci, którzy utrzymują bliską, serdeczną więź z Bogiem, którzy słuchają Jego słowa i zachowują je. Rodzinę stanowią ci, dla których wola Boga jest ważna w życiu. Jest ich tlenem, chlebem, wodą, radością i orzeźwieniem. Wspólnota mająca takie podstawy, może cieszyć się głębszą więzią, od rodzinnych więzów krwi.
 
 
Wpis nr 1756:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:28
Trzeba nam prosić o taką właśnie wolność, o ukochanie ubóstwa, o szaleństwo zaufania Bogu, o uwolnienie od lęku przed życiem, przed przyszłością,proszę w pokorze.Amen. Marek 12,38-44 Dała wszystko z niedostatku
 
 
Wpis nr 1755:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:20
Ks. Adam Adamski Świadek nadziei Tegoroczne Dni Papieskie w naszym kraju przeżywane są pod hasłem „Jan Paweł II — Świadek Nadziei”. Ich celem nie jest jedynie nostalgiczne wspominanie dnia wyboru Kardynała z Krakowa na Stolicę Piotrową, lecz zainspirowanie nas do refleksji nad ciągle odkrywanym znaczeniem tego pontyfikatu. Temat tych dni każe nam zwrócić uwagę na przesłanie nadziei, które kieruje do nas Papież nie tylko poprzez głoszone słowo, ale przede wszystkim postawą swego życia. W świecie, w którym coraz częściej słyszymy, że nic nie warto, że wszystko jest bez sensu, potrzeba autentycznego świadka, który swoim przykładem potwierdzi, że jest inaczej. Na początku tego pontyfikatu ludzkie nadzieje na zmianę czegokolwiek w naszym regionie świata były mizerne. Nawet sam wybór „wezwanego z dalekiego kraju” był realizacją „niemożliwego”. A potem kolejne niemożliwości stawały się możliwe... Żeby jednak za Janem Pawłem II „przekroczyć próg nadziei”, trzeba wraz z Nim uczynić krok wiary. Jakżeż wymowne były słowa Świadka nadziei wypowiedziane spontanicznie w Krakowie ze słynnego okna przy Franciszkańskiej 3: Faktem jest, że „od pierwszego spotkania tu, w tym oknie, minęło 23 lata. I mnie 23 lata przybyło... i Pietrek, co tu stoi, też mu te 23 lata przybyło!”. Ale przecież „to Jezus — Zmartwychwstanie i życie — jest radą na starość i śmierć”. Świadomość przemijalności życia czy niepewność jutra odbiera wielu nadzieję. Schorowany, cierpiący Jan Paweł II ciągle z młodzieńczym entuzjazmem patrzy w przyszłość, ponieważ Jego horyzonty wybiegają daleko poza granicę doczesności. Autor jest wykładowcą filozofii Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu


Strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289

[ poprzednia strona | następna strona ]


księgę obejrzało: osóbpowered by KrajGuestbook - darmowe księgi gości


skrypt stworzył Przemysław Krajniak w kwietniu 2004 roku
Polskie szpitale | Darmowy hosting