Skrzynka intencji - księga gości

Skrzynka intencji :-: dodaj wpisStrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283

[ poprzednia strona | następna strona ]
 
 
Wpis nr 1650:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-25 13:25:36
Chcesz rozśmieszyć Pana Boga? Opowiedz mu o swoich planach, a potem patrz, co się będzie działo. Człowiek myśli, że wie, w jakim kierunku zmierza jego życie, a potem nagle odkrywa, że nastąpiła zmiana kursu. Po dramacie trudno się podnieść. Nie wszystkim się udaje...
 
 
Wpis nr 1649:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-25 12:25:38
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój. Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król! Wywyższony bądź, Boży Baranku! Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd! PANIE JEZU, Z GŁĘBOKOŚCI SERCA DZIĘKUJĘ ZA MISTYCZNE DOŚWIADCZENIE PRZEŻYCIA EUCHARYSTII, TY PANIE JEZU PRZEZ DROGIE RĘCE KAPŁANA, PRZEZ JEGO ODDANE SERCE, RACZYŁEŚ WZNIEŚĆ KU NIEBU MOJE SERCE I NAPEŁNIĆ JE RADOŚCIĄ.
 
 
Wpis nr 1648:
Imię: Violetta
E-mail:
Strona:
IP: 83.28.205.214
Data: 2012-03-24 15:24:49
Proszę o modlitwę w intencji pomyślnego załatwienia sprawy urzędowej, potrzebne łaski we wszystkich sprawach, zdrowia dla Raisssy i Pameli oraz o dar szczęśliwego małżeństwa. Bóg zapłać.
 
 
Wpis nr 1647:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-24 14:24:39
„Maryja została całkowicie uświęcona przez Jezusa, Józef zaś został całkowicie uświęcony za pośrednictwem Maryi” (św. Franciszek z Asyżu). Maryja miała w Chrystusie bezpośredni wpływ na uświęcenie swojego małżonka. Jeśli świętość Józefa pochodzi od Jezusa, to świętość Jezusa przechodzi przez Józefa. Bóg przychodzi do Józefa przez Maryję, i już to samo w sobie jest piękne, lecz Bóg przychodzi do niego przede wszystkim poprzez jego miłość do Maryi. Mateusz 1,16.18-21.24a
 
 
Wpis nr 1646:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-24 13:24:38
"Gdy mam przed sobą trudny temat - gdy droga wydaje mi się wąska i nie widzę żadnego innego sposobu uczenia prawdy, jak poprzez zadowolenie jednego inteligentnego człowieka, a zdenerwowanie tysięcy głupców - wolę zwracać się do tego jednego człowieka i nie dbam o potępienie tłumu. Wolę wybawić inteligentnego człowieka z zażenowania i pokazać mu przyczynę jego zagubienia, aby mógł osiągnąć doskonałość i spokój”.
 
 
Wpis nr 1645:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-24 13:24:20
„Jezus chce, abym była więcej znana i miłowana” (z objawienia w Fatimie): „Jestem cała w Różańcu, tam Mnie szukajcie – tam Mnie znajdziecie”. Maryjo, ustawicznie Cię o to błagamy, niech każde uderzenie naszych serc puka do Twego Złotego Serca, otwierając Je do upustu tych łask dla wszystkich, wszystkich!Amen.
 
 
Wpis nr 1644:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-24 12:24:24
Kiedy idziemy na Mszę św. powinno zawsze odżywać w nas zdumienie nad darem Eucharystii. "W sposób szczególny jednak (to zdumienie) winno towarzyszyć szafarzowi Eucharystii. To on, dzięki władzy udzielonej mu w sakramencie Święceń, dokonuje przeistoczenia. To on wypowiada z mocą Chrystusowe słowa z Wieczernika: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane... To jest Krew moja, która za was będzie wylana... Kapłan wypowiada te słowa, a raczej użycza swoich ust i swojego głosu Temu, który wypowiedział je w Wieczerniku i który chce, ażeby były wypowiadane z pokolenia na pokolenie przez wszystkich, którzy w Kościele uczestniczą w sposób służebny w Jego kapłaństwie" (EE 5). Ojciec Święty Jan Paweł II pragnął w nas "to eucharystyczne zdumienie rozbudzić".Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się aż do końca (por. J 13, 1) - miłość, która nie zna miary" (EE 11). Uczestniczyć w pełni to zachwycić się Eucharystią.Amen.
 
 
Wpis nr 1643:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-24 11:24:01
Alleluja!
 
 
Wpis nr 1642:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-23 15:23:48
Jezus doświadcza ogromnej bezradności, a nawet bezsilności,doświadcza bolesnego odrzucenia. Cierpi czekając na "godzinę", która nadchodzi.Panie Jezu polecam Ci osoby cierpiące i proszę o łaskę wytrwania.Amen.
 
 
Wpis nr 1641:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-23 15:23:38
Który skrzywdziłeś Który skrzywdziłeś człowieka prostego Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, Gromadę błaznów koło siebie mając Na pomieszanie dobrego i złego, Choćby przed tobą wszyscy się kłonili Cnotę i mądrość tobie przypisując, Złote medale na twoją cześć kując, Radzi że jeszcze dzień jeden przeżyli, Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić - narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świat zimowy I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Miłosz Czesław
 
 
Wpis nr 1640:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-23 14:23:57
Niezwykła jest miłość, która robi swoje nie zrażając się nieustannym odrzucaniem. Jak wielki jest lęk w człowieku, jak wielka w nim ciemność, gdy decyduje on o zabiciu Miłości...
 
 
Wpis nr 1639:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-23 14:23:26
Polecam Twojej opiece Boże Ojcze osoby doświadczające skutków traumy i proszę o wsparcie.Amen.
 
 
Wpis nr 1638:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-23 14:23:01
Panie Jezu Chryste,za wstawiennictwem NMP,polecam Twojej Ojcowskiej opiece osoby przeżywające duchową walkę,szczególnie proszę w intencji osoby bardzo bliskiej mi duchowo o łaskę przezwyciężenia miłości własnej,o odczytanie w swoim sercu Twojej woli i odwagę do podjęcia Wezwania,jeśli jest to zgodne z Twoją wolą Boże,Ojcze Wszechmogący.Amen.
 
 
Wpis nr 1637:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-22 08:22:55
Panie Jezu,proszę naucz mnie ufać Ci, wbrew nadziei,wbrew ludzkiemu rozsądkowi, wbrew ludzkiej logice. Naucz mnie proszę szukać wielkości, pokory, prostoty, która pochodzi od samego Boga.Naucz mnie proszę badać, co jest miłe Bogu.Amen.
 
 
Wpis nr 1636:
Imię: Ewelina
E-mail:
Strona:
IP: 31.11.183.73
Data: 2012-03-20 16:20:05
Proszę w Twoje Imię Panie Jezu o pomoc i ratunek dla nas. Przymnóż nam wiary, dodaj nam sił i otuchy do walki z przeciwnościami losu. Obdarz nas Panie łaskami potrzebnymi do uwolnienia od wrogów i prześladowców,od złego ducha wybaw nas Panie.
 
 
Wpis nr 1635:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-17 10:17:50
Boże,dziękuję Ci z głębokości mojego serca,że jesteś miłosierny dla mnie, grzesznika...Dziękuję Ci bo wiesz,że w swojej słabości mogę jedyne starać się pojąć doświadczenie Miłości jakim mnie obdarzasz.Wybacz mi moje słabości i miej litość nade mną.Amen.
 
 
Wpis nr 1634:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-17 10:17:14
Sama dusza ludzka nie jest człowiekiem i aby utworzyć człowieka musi połączyć się z ciałem.Dwa serca aby bić jednym rytmem muszą być połączone Tobą.Niech tak się stanie według woli Twojej Panie.Amen.
 
 
Wpis nr 1633:
Imię: Dziewczyny
E-mail:
Strona:
IP: 83.6.96.108
Data: 2012-03-15 15:15:03
Proszą o modlitwę w intencji szczęśliwego małżeństwa pełnego miłości i wzajemnego szacunku oraz o Boże łaski w ważnych dla nas sprawach: Violetta, Agnieszka, Raissa, Pamela, dwie Renaty, dwie Anie, Ela i Lucyna. Bóg zapłać.
 
 
Wpis nr 1632:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-15 11:15:46
Ból mojego serca,ból i udrękę,silne przeżycia jakich doświadczam w głębi mojego serca,wszystko oddaję Tobie Panie i proszę Jezu Ty się tym zajmij.Amen.
 
 
Wpis nr 1631:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-15 11:15:46
Alleluja!Boże mój dziękuję,że spodobało Ci się wysłuchać moich modlitw.Dziękuję z głębokości mojego serca,że spodobało Ci się uczynić cud nawrócenia.Alleluja.
 
 
Wpis nr 1630:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-15 11:15:33
Panie Jezu,dziękuję Ci za dobrodziejstwa jakimi mnie obdarzasz,dziękuję Ci za troskę,za Twoją obecność nieustanną,za łaski,Panie Ty wiesz,że Cię kocham,proszę wybacz mi moje słabości,wybacz wszystko czym Cię zasmucam,żałuję szczerze.Alleluja.
 
 
Wpis nr 1629:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-15 11:15:09
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie,ponownie stałam się świadkiem takiej postawy Panie,postawy Twojego sługi.Panie mój jeśli to jest zgodne z Twoją wolą proszę przebacz mu bo nie wie co czyni,proszę uwolnij go od zniewolenia pychą i daj łaskę nawrócenia.Alleluja.
 
 
Wpis nr 1628:
Imię: Dziewczyny
E-mail:
Strona:
IP: 83.28.91.141
Data: 2012-03-14 22:14:45
Proszą o modlitwę w intencji szczęśliwego małżeństwa pełnego miłości i wzajemnego szacunku oraz o Boże łaski w ważnych dla nas sprawach: Violetta, Agnieszka, Raissa, Pamela, dwie Renaty, dwie Anie, Ela i Lucyna. Bóg zapłać.
 
 
Wpis nr 1627:
Imię: żona
E-mail:
Strona:
IP: 85.117.20.203
Data: 2012-03-14 21:14:07
Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny i małżeństwa Najukochańsza Matko Najświętsza błagam Cię pokornie o pomoc i błogosławieństwo Twe i Pana Jezusa Miłosiernego dla mojej rodziny,o narócenie mojego męża, uwolnienie męża od złych mocy; od nienawiści i złości o pokój i nawrócenie; przebaczenie, pojednanie, uwolnienie od złych myśli, niechęci wzajemnej, pijaństwa, i wszelkiego zniewolenia powrót męża ; o uzdrowienie w Duchu Świętym za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi. Matko Najświętsza błagam o ratunek naszego małżeństwa i naszej rodzinny , pobudzenie męża do konkretnych czynów - o jak najszybsze i szczęśliwe rozwiązanie naszego problemu, który mnie tak bardzo dręczy, oraz o dar wzajemnej miłości dla nas i zrozumienia. Rozpal sercach naszych miłość czystą pozbawioną wszelkich pokus.Proszę o ratunek naszego małżeństwa i naszej rodzinny. Serdeczne Bóg zapłać .
 
 
Wpis nr 1626:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-03-14 14:14:10
Panie mój,to... miłość nieodwzajemniona, miłość niespełniona, miłość nieszczęśliwa...miłość niemożliwa.


Strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283

[ poprzednia strona | następna strona ]


księgę obejrzało: osóbpowered by KrajGuestbook - darmowe księgi gości


skrypt stworzył Przemysław Krajniak w kwietniu 2004 roku
Polskie szpitale | Darmowy hosting