Skrzynka intencji - księga gości

Skrzynka intencji :-: dodaj wpisStrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288

[ poprzednia strona | następna strona ]
 
 
Wpis nr 1765:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-17 16:17:25
Kochany Jezu,w intencji wspólnoty Eucharystycznej proszę o dar pokoju,proszę o ochronę przed złem aby ustały wszelkie przejawy wrogości i nienawiści wobec mojej osoby.Z pokorą i ufnością zawierzam Ci osoby zniewolone wpływem zła,szczególnie kobietę Tobie wiadomą,której stałam się dzisiaj obiektem ataku,spraw proszę Panie Jezu by jej nieczystość nie splamiła mojej duszy.Któż jak Bóg!
 
 
Wpis nr 1764:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-17 16:17:14
Wzruszające są słowa Maryi: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś?”. Nie wyrzut, lecz pytanie. Nie oskarżenie, lecz dzielenie się tym, czym żyli przez ostatnie trzy dni – „bólem serca”. Tenże ból otwiera na przyjęcie prawdy, że chodzi o Ojca, zawsze Ojciec. „Nie zrozumieli tego. Nowa przyczyna bólu. Syn bliski, a równocześnie daleki przez to, co mówi. Nie rozumieć, to nie być blisko, nie odnajdywać się w tym, czym żyje Jezus, jak myśli, jak rozumie.
 
 
Wpis nr 1763:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-13 11:13:46
Panie mój,daj mi proszę łaskę zrozumienia Twojej woli.Amen.
 
 
Wpis nr 1762:
Imię: Maria
E-mail:
Strona:
IP: 87.206.209.55
Data: 2012-06-11 18:11:49
proszę o bożą pomoc w trudnej sprawie
 
 
Wpis nr 1761:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 14:11:50
Kochnay Jezu,zawierzam bliskie osoby Miłosierdziu Bożemu,Tylko Ty wiesz co jest dobre dla mnie i moich najbliższych,daj nam proszę łaskę mocnej i żywej wiary,daj nam pragnąć jedynie Ciebie,daj nam umocnienie w przeciwnościach,nadzieję w trudnościach,siłę i odwagę do walki o zwycięstwo nad słabościami,miłość czystą,ufną,pokorną i cierpliwą.Amen.
 
 
Wpis nr 1760:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:42
Zbawicielu i Panie wszystkich ludzi, sprawco wszelkiej wolności i odkupienia, nadziejo tych, których wybawiła Twoja wszechmocna ręka! Ty zniszczyłeś grzech; przez swojego jedynego Syna zniszczyłeś dzieła Szatana, udaremniając jego podstępy, uwolniłeś więźniów jego. Wszelki zamysł diabelski, o Panie, wszelka moc szatańska, jakakolwiek zasadzka nieprzyjacielska, każda rana i męczarnia, Ból, cios, bodziec i cień zła niech się lękają Twojego imienia, którego wzywamy, oraz imienia Twojego jedynego Syna; niech odejdą od duszy i ciała Twoich sług, aby się święciło imię Tego, który za nas był ukrzyżowany i zmartwychwstał, wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i słabości, Jezus Chrystus, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych.Amen. Bądź błogosławiony, o Panie; naucz mnie Twoich przykazań. Panie, byłeś naszą ucieczką w każdy czas. Rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem. Naucz mnie wypełniać Twoją wolę, ponieważ Ty jesteś moim Bogiem i w Tobie jest źródło życia: w Twej światłości oglądamy światłość. Zachowaj swoją łaskawość dla tych, którzy Cię wyznają
 
 
Wpis nr 1759:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:41
Żaden dzień się nie powtórzy, Nie ma dwóch podobnych nocy, Dwóch tych samych pocałunków, Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
 
 
Wpis nr 1758:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:36
Kiedy stajemy się braćmi Jezusa, rozumiemy to, co On mówi. Bratem jest ten, dla którego pełnienie woli Ojca jest równie ważne, a nawet najważniejsze, jak dla Chrystusa. W braterstwie nie ma miejsca na sądzenie, lecz szuka się płaszczyzny spotkania we wspólnym myśleniu i odczuwaniu. W braterstwie nie ma mądrych i głupich, przygotowanych i niedouczonych, lecz "jesteśmy kimś jednym w Chrystusie". Braćmi stajemy się przez życie słowem Pana. Nawet jeśli Go nie rozumiemy, jesteśmy blisko, aby Go słuchać i "nosić w sercu" słowa usłyszane. Cierpliwe czekanie i pokorne słuchanie, pragnienie wypełnienia tego, co Bogu miłe prowadzi w konsekwencji do usłyszenia Jego woli.
 
 
Wpis nr 1757:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:35
Jezus nie wyszedł do swojej rodziny. Wiedział zapewne, że będą chcieli Go skłonić do zmiany postępowania. Swoim zachowaniem mógł zaszkodzić nie tylko sobie, ale też wpłynąć na reputację krewnych. Nie chcieli być postrzegani przez pryzmat Osoby, która przeciwstawia się uświęconym zwyczajom i przyjętej tradycji. Jezus wskazuje równocześnie, że rodzinę stanowią ludzie nie tylko powiązani więzami krwi, lecz ci, którzy utrzymują bliską, serdeczną więź z Bogiem, którzy słuchają Jego słowa i zachowują je. Rodzinę stanowią ci, dla których wola Boga jest ważna w życiu. Jest ich tlenem, chlebem, wodą, radością i orzeźwieniem. Wspólnota mająca takie podstawy, może cieszyć się głębszą więzią, od rodzinnych więzów krwi.
 
 
Wpis nr 1756:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:28
Trzeba nam prosić o taką właśnie wolność, o ukochanie ubóstwa, o szaleństwo zaufania Bogu, o uwolnienie od lęku przed życiem, przed przyszłością,proszę w pokorze.Amen. Marek 12,38-44 Dała wszystko z niedostatku
 
 
Wpis nr 1755:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:20
Ks. Adam Adamski Świadek nadziei Tegoroczne Dni Papieskie w naszym kraju przeżywane są pod hasłem „Jan Paweł II — Świadek Nadziei”. Ich celem nie jest jedynie nostalgiczne wspominanie dnia wyboru Kardynała z Krakowa na Stolicę Piotrową, lecz zainspirowanie nas do refleksji nad ciągle odkrywanym znaczeniem tego pontyfikatu. Temat tych dni każe nam zwrócić uwagę na przesłanie nadziei, które kieruje do nas Papież nie tylko poprzez głoszone słowo, ale przede wszystkim postawą swego życia. W świecie, w którym coraz częściej słyszymy, że nic nie warto, że wszystko jest bez sensu, potrzeba autentycznego świadka, który swoim przykładem potwierdzi, że jest inaczej. Na początku tego pontyfikatu ludzkie nadzieje na zmianę czegokolwiek w naszym regionie świata były mizerne. Nawet sam wybór „wezwanego z dalekiego kraju” był realizacją „niemożliwego”. A potem kolejne niemożliwości stawały się możliwe... Żeby jednak za Janem Pawłem II „przekroczyć próg nadziei”, trzeba wraz z Nim uczynić krok wiary. Jakżeż wymowne były słowa Świadka nadziei wypowiedziane spontanicznie w Krakowie ze słynnego okna przy Franciszkańskiej 3: Faktem jest, że „od pierwszego spotkania tu, w tym oknie, minęło 23 lata. I mnie 23 lata przybyło... i Pietrek, co tu stoi, też mu te 23 lata przybyło!”. Ale przecież „to Jezus — Zmartwychwstanie i życie — jest radą na starość i śmierć”. Świadomość przemijalności życia czy niepewność jutra odbiera wielu nadzieję. Schorowany, cierpiący Jan Paweł II ciągle z młodzieńczym entuzjazmem patrzy w przyszłość, ponieważ Jego horyzonty wybiegają daleko poza granicę doczesności. Autor jest wykładowcą filozofii Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu
 
 
Wpis nr 1754:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-11 13:11:10
Marek 3,20-35 Jesteś mi bratem, siostrą i matką Tym, co ludzi powinno łączyć, to nie interesy wspólnie prowadzone, czy dobre samopoczucie członków rodziny, lecz oczekiwania Boga, które należy poznawać i wspierać się wzajemnie w ich wypełnianiu. To łączy. Szukamy Boga, pragniemy każdego dnia dawać Jemu swój czas, aby Go poznać. Szukanie i poznanie Pana sprawia, że serce człowieka ożywa. To, co zagraża rodzinie, to obecność tych, którzy pełnią w niej rolę sędziów. Oni wszystkich pouczają, przestrzegają, prowadzą, zakazują. To przez własną rodzinę Jezus został pomówiony o chorobę psychiczną. Komuś nie odpowiadało to, co robił. Skoro takie zachowanie nie mieściło się w ramach tego co "stosowne", we własnym rozumieniu tej rzeczywistości, należało stwierdzić, że jest niepoczytalny. Również we wspólnotach jest wielu sędziów, prokuratorów, znawców od wszystkiego, ludzi, którzy zawsze mają rację, nawet wtedy, gdy jej nie mają.
 
 
Wpis nr 1753:
Imię: Adam
E-mail: adamek_67@o2.pl
Strona:
IP: 89.73.54.175
Data: 2012-06-07 20:07:31
prosze o modlitwe za moją żone Kasie by porzuciła swoje 3 nałogi:picia,palenia i przeklinania.Za Edka i jego mame,są alkoholikami.Za Darka,brata mojego i Zdzicha.Bóg zapłac!
 
 
Wpis nr 1752:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-06 13:06:46
Boże Ojcze w intencji drogich osób proszę abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, a udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru,a spośród różnych darów, których na co dzień nam udzielasz, wybierali ten największy Ciebie samego, udzielającego się w czasie każdej Eucharystii,daj nam proszę łaskę bycia czujnymi i uważnymi, aby nie przeoczyć Twego przyjścia, skupili nasze duchowe zmysły na słuchaniu , oglądaniu , smakowaniu Twojej miłości, gdyż Ty jesteś największym dobrem, które otrzymujemy i które będzie naszym udziałem na życie wieczne.Amen.
 
 
Wpis nr 1751:
Imię: Paweł
E-mail:
Strona:
IP: 212.14.16.194
Data: 2012-06-05 11:05:32
Proszę o modlitwę za Sabinę o uwolnienie jej od dręczenia przez złego ducha.
 
 
Wpis nr 1750:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-03 19:03:56
Niezbędne jest bezwarunkowe zaufanie Bogu. Nawet wtedy gdy człowiek w swoim cierpieniu nie dostrzega Boga, jeśli jego plany zostały pokrzyżowane a osobista wizja życia została "zdemontowana" doświadczeniami nieuchronnymi, to "góra", która przesłania możliwość prawdziwego widzenia zostanie rzucona w morze, jeśli człowiek ma całkowite zaufanie w to, iż Bóg w tym jest i wie, co czyni.Daj nam Panie dar mocnej ufności.
 
 
Wpis nr 1749:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-03 19:03:19
Zbrodnia w majestacie prawa. Kiedy w grę wchodzi własny, ludzki interes, człowiek jest zdolny do współpracy ze złem, z tym, które niszczy małżeństwo, rodzinę, wspólnotę, Kościół, nas samych. Usprawiedliwiamy się tłumacząc określone decyzje koniecznością zachowania spokoju i zgody, powinnością przestrzegania zwyczajów wynikających z ludzkich ustaleń w przeszłości. Nie wszystko to, co było kiedyś, powinno być teraz. Nie każda tradycja jest dobra dla człowieka, dla jego relacji z innymi, rozwoju duchowego i uczuciowego. Dobre jest to, co prowadzi człowieka do wielbienia Boga, nie zaś Jego przeklinania. Szlachetne i piękne jest rozmawianie, przedstawianie racji, szacunek dla inaczej myślących.Daj nam Panie łaskę wrażliwości na potrzeby innych.
 
 
Wpis nr 1748:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-03 19:03:16
Działania Bożego nie można ująć w ramy prawa. Przez prawo można człowieka zniszczyć, zabić, wzbudzić w nim również nieuzasadnione poczucie winy, zniechęcić do życia wiecznego, przeszkodzić w uwierzeniu w bezinteresowną miłość i miłosierdzie Boga. Na mocy Prawa i w jego majestacie ukrzyżowano Jezusa. Daj nam Panie Jezu łaskę patrzenia sercem.
 
 
Wpis nr 1747:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-03 19:03:11
Gdy człowiek nie odpowiada wprost Bogu lub człowiekowi tak, jak rozumie, odczuwa, wie – wówczas może dojść do nie rozpoznania czasu Bożego nawiedzenia. Prawda, gdyby ją przyjęli, uczyniłaby ich ludźmi wolnymi. Patrzyli a nie wiedzieli, słuchali a nie rozumieli, gdyż kalkulowali, jaką korzyść lub straty przyniesie im odpowiedź na stawiane przez Jezusa pytania. Nie przyjęcie prawdy, a tym samym utrata wewnętrznej wolności doprowadziły ich do ukrzyżowania Pana. Nie przyjmując prawdy zawsze kogoś, ale i siebie krzyżujemy.Daj nam najdroższy Jezu dar rozumu.
 
 
Wpis nr 1746:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-03 18:03:01
Nie rozumieli znaków które Jezus czynił. Nie dostrzegali w nich Bożej obecności i Jego mocy. Człowiek jest skłonny szukać odpowiedzi na pytania tam, gdzie jej znaleźć nie może, nie chcąc uznać tej, jaką Bóg stawia mu przed oczy.
 
 
Wpis nr 1745:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-03 10:03:02
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.Z Bożą pomocą niech nam się stanie Twoja wola Panie.Amen.
 
 
Wpis nr 1744:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-03 09:03:54
Nie bój się,wierz tylko,mówi Pan Jezus,gdyż to co Bóg połączył,żaden człowiek swoją mocą nie rozdzieli.To jedność dwojga oparta na trwałym fundamencie wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa,to nierozerwalna więź.Alleluja.
 
 
Wpis nr 1743:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-03 09:03:53
Trzeba bycia gotowym do wypełniania tego wszystkiego, do czego wzywa nas Jezus, tak jak Jego pokarmem było pełnienie woli Ojca, taki zakres zadań może przerażać, niepokoić, napełniać lękiem, niektórzy z uczniów Jezusa wycofali się i już z Nim nie chodzili. Wypełnienie woli Pana opiera się na Jego zapewnieniu: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata,daj nam proszę kochany Jezu tak mocną łaskę wiary byśmy się nie wycofali.Amen.
 
 
Wpis nr 1742:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-01 14:01:49
Być prawdziwie pobożnym to ufać, nie mając żadnych logicznych przesłanek wspierających taką postawę. Kochany Jezu daj ochrzczonym dar pobożności.Amen.
 
 
Wpis nr 1741:
Imię: Joanna
E-mail:
Strona:
IP: 89.167.63.141
Data: 2012-06-01 14:01:29
Wystarcza sam Bóg, modląc się i doświadczając Boga jako bliskiego i wspierającego, nie potrzebujemy niczego więcej, nie chodzi nam już wówczas o spełnianie przez niego drobiazgowej litanii życzeń. Kochany Jezu daj ufającym Tobie pragnienie Boga.Amen.


Strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288

[ poprzednia strona | następna strona ]


księgę obejrzało: osóbpowered by KrajGuestbook - darmowe księgi gości


skrypt stworzył Przemysław Krajniak w kwietniu 2004 roku
Polskie szpitale | Darmowy hosting